Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 25 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna

z dnia 26 marca 2019 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie komunikacji miejskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe