Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Katowicach II

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Gminy Rudziniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe