Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.10.2019.AZA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Fortum Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe