Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.200.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr V/46/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe