Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.229.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 35/V/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starym Cykarzewie będącej filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie, wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe