Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.VI.43.2019 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe