Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.84.2019 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Ożarowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe