Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanego załącznika Nr 1 Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe