Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe