Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe