Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/85/19 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze prowadzonych przez inne organy prowadzące

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe