Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sławkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe