Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe