Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe