Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.261.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe