Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe