Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.262.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/47/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe