Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.285.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/108/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe