Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.295.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr IV/85/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe