Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Brenna

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe