Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czernichów

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe