Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Czernichów

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i opłaty miejscowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe