Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe