Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/IX/2019 Rady Gminy Popów

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe