Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Starcza

z dnia 6 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe