Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 marca 2019 r.

do Porozumienia nr 133/KT/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe