Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.6.2019 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe