Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe