Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.309.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/95/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe