Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.304.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 maja 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 110/VII/19 Rady Miasta Żory z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe