Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/90/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe