Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe