Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe