Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/79/19 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Bobrowniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe