Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe