Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 369/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2015 r. nr V/50/15 w przedmiocie utworzenia sołectwa i nadania mu statutu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe