Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 155.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe