Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 158.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe