Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 160.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe