Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe