Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Herby

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej bedących własnością Gminy Herby, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Wójtowi Gminy Herby uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe