Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe