Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/115/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe