Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe