Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.352.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Blachownia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe