Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.355.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe