Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/132/2019 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Przemysłowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe