Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/139/2019 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe