Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Krzepic

z dnia 13 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe