Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2019 Wójta Gminy Milówka

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Milówka za 2018 rok zatwierdzone uchwałą nr VIII/47/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe